ONLINE LOGOPED

Logopedija online je specijalizovana za pomoć i podršku roditeljima i deci kroz različite internet platforme, od kojih je najviše u upotrebi Skype.

način rada

Naš cilj je da na kreativan, efikasan I zanimljiv način vaše dete savlada govorno jezičke poteškoće.

child, girl, young

— Kako izgleda jedan logopedski tretman preko Skype platforme?

 • Prvi tretman je upoznavanje terapeuta sa detetom i roditeljem.
 • Poželjno je da roditelj bude prisutan u toku tretmana.
 • Vrši se procena, nivo razvijenosti govora i jezika deteta.
 • Ukoliko je potrebno predlaže se tretman.
 • Tretman online traje 30 minuta, ukoliko je u pitanju dete mlađeg uzrasta.
 • U slučajevima kada je dete školskog uzrasta tretman traje i duže.

— Šta logoped radi sa detetom?

 • Stimuliše razvoj govora i jezika (radi sa decom koja kasne u razvoju govora i jezika, koja imaju razvojnu disfaziju, koja žive u dvojezičnoj sredini, online školica srpskog jezika).
 • Radi sa disleksičnom decom.
 • Radi sa decom koja mucaju.
 • Podstiče pažnju, sitnu motoriku, mišljenje, obogaćuje rečnik deteta.
 • Sve se to radi kroz unapred osmišljeni tretman koji je isplaniran za svako dete individualno, u zavisnosti koje teškoće ima dete.
 • Koriste se zanimljivi i različiti materijali.
Online savetovanje

— Možete nam se obratiti i za online savet vezano za sledeće oblasti našeg rada koje obuhvataju:

 • Rad sa decom sa pervazivnom patologijom.
 • Rad sa decom sa sniženim intelektualnim mogućnostima.
 • Cerebralnom paralizom.
 • Specifičnim genetskim stanjima.
 • Poremećajima pažnje.
 • Poremećaji u razvoju socijalnih veština.

PRIMERI RADA SA DECOM

Darko je imao problema sa čitanjem

Darko je učenik 3 razreda u Beogradu. Voli da ide u školu, dobar je đak ali ima poteškoća sa čitanjem. Čitanje je sporo sa velikim brojem grešaka te je zbog svega toga narušeno i razumevanje pročitanog. Darko se takođe žali na bol u čeonom delu glave dok čita, na to da su mu slova uvek mala. Dok čita on skoro uvek zeva i suze mu oči a nije ni nepristojan ni nezainteresovan. Znoje mu se dlanovi.

Darko je uključen u intezivan logopedski tretman čija je dinamika 3 x nedeljno. Voli da radi, raduje se časovima a najviše mu se dopada što se veoma malo čita tokom njih.

Darku se prezentuje set vežbi, strogo isplaniranih samo za njega u kojima ojačava sve segmente neophodne za čitanje.
Nakon 3 meseca Darko čita i dalje nešto sporije, pravi manji broj grešaka, i sveukupno psihosomatski se oseća bolje. I dalje ne čita pred razredom što mu je učiteljica izašla u susret ali se nadamo da će ako nastavi ovim tempom da napreduje i tu nelagodnost prevazići.

Petra nije pravilno izgovarala reči

Petra (4) je zajedno sa mamom i tatom potražila našu stručnu pomoć kako bi savladala pravilan izgovor glasova Č, Š, Ž i Dž kao i glasa L.

Nakon početne rezervisanosti od strane Petre i blagog straha roditelja kako će ona prihvatati činjenicu da bi trebalo da “sa nekom nepoznatom tetom da nesto priča”, naši tretmani su postali događaj koji se obostrano jedva čeka.

Petra aktivno učestvuje u tretmanima, dopada joj to su prilagođeni njenim interesovanjima, što je učenje glasova prezentovano na zabavan način i naravno motivisana je, što je jedan od najvažnijih preduslova za uspešnost tretmana.