KO SMO MI

Logopedija online je portal koji će Vam pružiti potrebna znanja i podršku da Vaše dete savlada govorne probleme. Na našem  sajtu možete pronaći neke primere iz prakse, ali takođe možete se sa nama besplatno posavetovati u vezi sa bilo kojom poteškoćom koje Vaše dete ima i koje želite da rešite.

Naš tim je sastavljem od logopeda sa iskustvom preko deset godina koji rade u državnim i privatnim ustanovama. Naš cilj je da i pored redovnog posla pružimo podršku deci online preko platforme Skype u celom svetu, na ma kom se mestu trenutno nalazili.

women, teamwork, team

naši ciljevi

01.

— Podrška deci

Cilj nam je da na kreativan i zanimljiv način dete ovlada novim veštinama, da bude uvaženi i ravnopravni učesnik online časova i da sa radošću iščekuje naše nove susrete. Prateći detetova interesovanja kreiramo individualni program za svako dete , koji će detetu biti interesantan, te će neophodna znanja usvajati na prirodan način. A takav vid učenja dete sa lakoćom usvaja i to mu ne predstavlja napor već zadovoljstvo.

02.

— Podrška roditeljima

Cilj nam je da se pored dece i roditelji dobro osećaju tokom procesa savladavanja detetovih poteškoća, da budu poštovani i uvaženi i aktivno uključeni kao najbitnija karika u pružanju podrške detetu.