ZAJEDNO MOŽEMO SVE I ZATO

Ne dozvolite da poteškoće u govoru i čitanju budu prepreka za vaše dete!

OBLASTI NAŠEG RADA

01.

— Disleksija

Disleksija je poremećaj koji otežava proces čitanja, pisanja , prepoznavanje reči  i simbola i samim tim otežava proces učenja.

02.

— Dislalija

Dislalija je artikulacioni poremećaj, najčešće višeuzročni, koji se definiše kao nemogućnost ili nepravilnost u izgovoru pojedinih glasova.

03.

— Disfazija

Disfazija je specifični jezički poremećaj  koji se ispoljava u vidu otežanog razvoja govora i jezika.

04.

— Priprema za školu

Preškolski uzrast je pravo vreme da dete stekne predčitačke i predpisačke veštine, kao preduslov za ovladavanje tehnikama čitanja i pisanja.

NAŠA DECA

Darko je imao problema sa čitanjem

Darko je učenik 3 razreda u Beogradu. Voli da ide u školu, dobar je đak ali ima poteškoća sa čitanjem. Čitanje je sporo sa velikim brojem grešaka te je zbog svega toga narušeno i razumevanje pročitanog. Darko se takođe žali na bol u čeonom delu glave dok čita, na to da su mu slova uvek mala.

Petra nije pravilno izgovarala reči

Petra (4) je zajedno sa mamom i tatom potražila našu stručnu pomoć kako bi savladala pravilan izgovor glasova Č, Š, Ž i Dž kao i glasa L.

Pitajte Vašeg online